Νέο Χειμώνιο, Ορεστιαδα, Έβρου - Τ.Κ.: 68200

Τηλέφωνο: 2552028140

Κινητό: 6973235686

Φαξ: 2252028140

E-mail: northplast@gmail.com

Υπεύθυνος: ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Κατηγορία: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Επισκεψιμότητα: 151418

Ιστοσελίδα: http://www.northplast.com